Dorte Fløe Lemming

Dorte jpg

Dorte Fløe Lemming

Nyt i 2019   Forlad noget fastlåst ! – om effekten af Metakognitiv terapi

Dorte Fløe Lemming er Cand. Psych og gør sammen med rådgiver, Hanne Kjærskov op med den gængse metode for behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD i foredraget Forlad noget fastlåst ! når de sammen forklarer, hvordan metakognetiv terapi heler os, når ”bare” vi lærer at gøre mindre.

I foredraget Forlad noget fastlåst!Om effekten af metakognitiv terapi, er psykolog Dorte Fløe Lemming og rådgiver Hanne Kjærskov værter for et lærerigt og sjovt foredrag. Hanne Kjærskov uddyber i en munter fortælling om vejen ind og ud af noget fastlåst, hvordan hun fik mange tidskrævende bekymringstanker med ”kartel” ind på nethinden, og Dorte Fløe Lemming forklarer grundigt, hvorfor Metakognitiv terapi er en sikker og farbar vej for alle, der bekymrer sig. 

 

Du introduceres til hovedpointerne i metakognitiv terapi, så du går fra foredraget med en god fornemmelse af denne nye terapiform og den metakognitive måde at forstå psykisk sygdom på.

 

Metakognitiv terapi er grundlagt af den engelske professor Dr. Adrian Wells og baseres på forskning omkring psyken. Hypotesen er den, at tanker og følelser er naturlige, forbigående fænomener, der regulerer sig selv, dvs. ændres og aftager, hvis ikke vi arbejder med dem. Oplever vi psykiske udfordringer som stress, angst, depression, OCD eller PTSD, så har vi med stor sandsynlighed arbejdet med vores svære tanker, vores bekymringer og/eller gamle erindringer i stedet for at lade dem være. Det er altså dét, at vi overtænker (og ændrer adfærd), der lige så stille invaliderer os, og fastholder os i en stresset, angst eller depressiv tilstand.

 

Når årsagen til psykiske lidelser er den, at vi gør for meget med vores negative tanker, så må løsningen være at gøre mindre med tankerne og lade dem regulere sige selv. Dette princip, at observere en tanke uden at reagere på den, kaldes i metakognitiv terapi for “detached mindfulness”. Det lyder enkelt, nemt og logisk, men det er det ikke altid i praksis, da mange af os oplever, at vores negative tanker er ukontrollerbare og lever sit eget liv. Igennem foredraget vil vi derfor introducere nogle simple øvelser, som kan hjælpe dig til at afkoble dig fra ubehagelige tanker og dermed give dem plads til at ændres. Som tilhører får du derved en fornemmelse af, hvad metakognitiv terapi er, samt en smagsprøve på, hvor grundlæggende anderledes den metakognitive terapi arbejder med psykiske udfordringer.

 

Metakognitiv terapi tilbyder hurtig og effektiv lindring af lidelser som stress, angst, depression, OCD og PTSD baseret på solid forskning. Der opnås oftest imponerende resultater med metoden, men foredraget i sig selv er ikke et quickfix for heling af psykiske lidelser. Foredraget tilbyder derimod en evidensbaseret forklaring på mekanismerne bag psykiske lidelser og giver et bud på, hvordan vi – på en forholdsvis simpel måde – sikrer større mental sundhed, mere arbejdsduelighed og helt generelt forbedrer vores livskvalitet.

Så vil du være med, når de demonstrerer øvelser og have adgang til tekniker og redskaber og ny viden, så er foredraget oplagt for dig. Det kan også være, at du har ansvaret for en række medarbejdere eller samarbejdspartnere eller medlemmer, som kunne have glæde af viden om teknikerne, eller du vil være firstmover og tilbyde foredraget, der fortæller om “proof of concept” af den metakognetive terapi, som mange ikke kender endnu, til trods for effekten.

Der er stor værdi i at øge det mentale helbred for en bredere skare, og udbrede budskabet om, at vi “bare” skal gøre mindre. Problemet er, hvis ikke vi ved det, eller vi ikke ved, hvordan man gør. Gevinsten er stor blot ved at kende til dette med at gøre mindre, og dermed mulighederne for at høste lavt hængende frugter i form af klientens heling på helt, helt kort sigt.  

Metakognitiv terapi er en kun 30 årig gammel metode, der er udviklet af engelske Dr. Adrian Wells. Så kom og vær med, når psykologen og rådgiveren fagligt og muntert fortæller om deres erfaringer i samarbejdet, der er opstået, fordi Hanne slet og ret ikke forstår, hvorfor stort set ingen kender til systemet og effekten af dette, og at det er ubegribeligt, at “vi” ikke i højere grad tager metakognitiv terapi til os, når vores veteraner har det så dårligt, og der uafladeligt er så mange sygemeldte og stressede i Danmark.

Foredraget henvender sig til private såvel som til erhverv og til bestyrelser, arbejdspladser, foreninger og mødesteder, hvor der er interesse for viden om mere trivsel og mindre stress. Det kan også være fora, som vil styrke trivslen og fortrænge stress omkring patienter eller tidligere patienter, flygtninge eller traumatiserede personer, og fora hvor fagfolk mangler konkret viden om metakognitiv terapi for at kunne snakke rigtigt med.

Download brochuren her.

Dorte Fløe Lemming

Dorte Fløe Lemming er en af få psykologer i Danmark, der er uddannet i Metakognitiv terapi. Hun tilbyder specialiseret behandling af angstlidelser, belastningsreaktioner/PTSD, stress og depression. Dorte er uddannet Cand. psych. fra Aarhus Universitet, er autoriseret af Dansk Psykolog Nævn og har, udover sin 2-årige efteruddannelse i Metakognitiv terapi level 1, også en certificering som StressCoach. Dorte holder sammen med Hanne foredraget ”Forlad noget fastlåst” som forklarer, hvordan Metakognitiv terapi behandler lidelser med depression, angst, stress, OCD og PTSD ud fra den præmis, at vi skal gøre mindre. Vi skal tænke mindre. Vi skal gruble mindre, fordi det er det, der er så invaliderende og medfører depression. Dorte arbejder til daglig primært med Metakognitiv terapi (MCT) og certificeres inden længe i overbygningsuddannelsens “level II metakognitiv terapeut”, hos engelske Dr. Adrian Wells – grundlæggeren af Metakognitiv terapi. Level II er den højeste certificering, man kan kan få i verden.

Læs mere om Dortes virke her www.re-view.dk 

Dorte jpg

Dorte Fløe Lemming

Nyt i 2019   Forlad noget fastlåst ! – om effekten af Metakognitiv terapi

Dorte Fløe Lemming er Cand. Psych og gør sammen med rådgiver, Hanne Kjærskov op med den gængse metode for behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD i foredraget Forlad noget fastlåst ! når de sammen forklarer, hvordan metakognetiv terapi heler os, når ”bare” vi lærer at gøre mindre.

I foredraget Forlad noget fastlåst!Om effekten af metakognitiv terapi, er psykolog Dorte Fløe Lemming og rådgiver Hanne Kjærskov værter for et lærerigt og sjovt foredrag. Hanne Kjærskov uddyber i en munter fortælling om vejen ind og ud af noget fastlåst, hvordan hun fik mange tidskrævende bekymringstanker med ”kartel” ind på nethinden, og Dorte Fløe Lemming forklarer grundigt, hvorfor Metakognitiv terapi er en sikker og farbar vej for alle, der bekymrer sig. 

 

Du introduceres til hovedpointerne i metakognitiv terapi, så du går fra foredraget med en god fornemmelse af denne nye terapiform og den metakognitive måde at forstå psykisk sygdom på.

 

Metakognitiv terapi er grundlagt af den engelske professor Dr. Adrian Wells og baseres på forskning omkring psyken. Hypotesen er den, at tanker og følelser er naturlige, forbigående fænomener, der regulerer sig selv, dvs. ændres og aftager, hvis ikke vi arbejder med dem. Oplever vi psykiske udfordringer som stress, angst, depression, OCD eller PTSD, så har vi med stor sandsynlighed arbejdet med vores svære tanker, vores bekymringer og/eller gamle erindringer i stedet for at lade dem være. Det er altså dét, at vi overtænker (og ændrer adfærd), der lige så stille invaliderer os, og fastholder os i en stresset, angst eller depressiv tilstand.

 

Når årsagen til psykiske lidelser er den, at vi gør for meget med vores negative tanker, så må løsningen være at gøre mindre med tankerne og lade dem regulere sige selv. Dette princip, at observere en tanke uden at reagere på den, kaldes i metakognitiv terapi for “detached mindfulness”. Det lyder enkelt, nemt og logisk, men det er det ikke altid i praksis, da mange af os oplever, at vores negative tanker er ukontrollerbare og lever sit eget liv. Igennem foredraget vil vi derfor introducere nogle simple øvelser, som kan hjælpe dig til at afkoble dig fra ubehagelige tanker og dermed give dem plads til at ændres. Som tilhører får du derved en fornemmelse af, hvad metakognitiv terapi er, samt en smagsprøve på, hvor grundlæggende anderledes den metakognitive terapi arbejder med psykiske udfordringer.

 

Metakognitiv terapi tilbyder hurtig og effektiv lindring af lidelser som stress, angst, depression, OCD og PTSD baseret på solid forskning. Der opnås oftest imponerende resultater med metoden, men foredraget i sig selv er ikke et quickfix for heling af psykiske lidelser. Foredraget tilbyder derimod en evidensbaseret forklaring på mekanismerne bag psykiske lidelser og giver et bud på, hvordan vi – på en forholdsvis simpel måde – sikrer større mental sundhed, mere arbejdsduelighed og helt generelt forbedrer vores livskvalitet.

Så vil du være med, når de demonstrerer øvelser og have adgang til tekniker og redskaber og ny viden, så er foredraget oplagt for dig. Det kan også være, at du har ansvaret for en række medarbejdere eller samarbejdspartnere eller medlemmer, som kunne have glæde af viden om teknikerne, eller du vil være firstmover og tilbyde foredraget, der fortæller om “proof of concept” af den metakognetive terapi, som mange ikke kender endnu, til trods for effekten.

Der er stor værdi i at øge det mentale helbred for en bredere skare, og udbrede budskabet om, at vi “bare” skal gøre mindre. Problemet er, hvis ikke vi ved det, eller vi ikke ved, hvordan man gør. Gevinsten er stor blot ved at kende til dette med at gøre mindre, og dermed mulighederne for at høste lavt hængende frugter i form af klientens heling på helt, helt kort sigt.  

Metakognitiv terapi er en kun 30 årig gammel metode, der er udviklet af engelske Dr. Adrian Wells. Så kom og vær med, når psykologen og rådgiveren fagligt og muntert fortæller om deres erfaringer i samarbejdet, der er opstået, fordi Hanne slet og ret ikke forstår, hvorfor stort set ingen kender til systemet og effekten af dette, og at det er ubegribeligt, at “vi” ikke i højere grad tager metakognitiv terapi til os, når vores veteraner har det så dårligt, og der uafladeligt er så mange sygemeldte og stressede i Danmark.

Foredraget henvender sig til private såvel som til erhverv og til bestyrelser, arbejdspladser, foreninger og mødesteder, hvor der er interesse for viden om mere trivsel og mindre stress. Det kan også være fora, som vil styrke trivslen og fortrænge stress omkring patienter eller tidligere patienter, flygtninge eller traumatiserede personer, og fora hvor fagfolk mangler konkret viden om metakognitiv terapi for at kunne snakke rigtigt med.

Download brochuren her.

Dorte Fløe Lemming

Dorte Fløe Lemming er en af få psykologer i Danmark, der er uddannet i Metakognitiv terapi. Hun tilbyder specialiseret behandling af angstlidelser, belastningsreaktioner/PTSD, stress og depression. Dorte er uddannet Cand. psych. fra Aarhus Universitet, er autoriseret af Dansk Psykolog Nævn og har, udover sin 2-årige efteruddannelse i Metakognitiv terapi level 1, også en certificering som StressCoach. Dorte holder sammen med Hanne foredraget ”Forlad noget fastlåst” som forklarer, hvordan Metakognitiv terapi behandler lidelser med depression, angst, stress, OCD og PTSD ud fra den præmis, at vi skal gøre mindre. Vi skal tænke mindre. Vi skal gruble mindre, fordi det er det, der er så invaliderende og medfører depression. Dorte arbejder til daglig primært med Metakognitiv terapi (MCT) og certificeres inden længe i overbygningsuddannelsens “level II metakognitiv terapeut”, hos engelske Dr. Adrian Wells – grundlæggeren af Metakognitiv terapi. Level II er den højeste certificering, man kan kan få i verden.

Læs mere om Dortes virke her www.re-view.dk