Hanne Kjærskov

53761097_300993290573657_4610103812605083648_n

Hanne Kjærskov

Foredraget Forlad noget fastlåst! 

 

Hanne Kjærskov gør sammen med Cand. Psych Dorte Fløe Lemming op med den gængse metode for behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD i foredraget Forlad noget fastlåst ! når de sammen forklarer, hvordan metakognetiv terapi heler os, når ”bare” vi lærer at gøre mindre.

 

I foredraget Forlad noget fastlåst!Om effekten af metakognitiv terapi, er psykolog Dorte Fløe Lemming og rådgiver Hanne Kjærskov værter for et lærerigt og sjovt foredrag. Hanne Kjærskov uddyber i en munter fortælling om vejen ind og ud af noget fastlåst, hvordan hun fik mange tidskrævende bekymringstanker med ”kartel” ind på nethinden, og Dorte Fløe Lemming forklarer grundigt, hvorfor Metakognitiv terapi er en sikker og farbar vej for alle, der bekymrer sig. 

 

Du introduceres til hovedpointerne i metakognitiv terapi, så du går fra foredraget med en god fornemmelse af denne nye terapiform og den metakognitive måde at forstå psykisk sygdom på.

 

Metakognitiv terapi er grundlagt af den engelske professor Dr. Adrian Wells og baseres på forskning omkring psyken. Hypotesen er den, at tanker og følelser er naturlige, forbigående fænomener, der regulerer sig selv, dvs. ændres og aftager, hvis ikke vi arbejder med dem. Oplever vi psykiske udfordringer som stress, angst, depression, OCD eller PTSD, så har vi med stor sandsynlighed arbejdet med vores svære tanker, vores bekymringer og/eller gamle erindringer i stedet for at lade dem være. Det er altså dét, at vi overtænker (og ændrer adfærd), der lige så stille invaliderer os, og fastholder os i en stresset, angst eller depressiv tilstand.

 

Når årsagen til psykiske lidelser er den, at vi gør for meget med vores negative tanker, så må løsningen være at gøre mindre med tankerne og lade dem regulere sige selv. Dette princip, at observere en tanke uden at reagere på den, kaldes i metakognitiv terapi for “detached mindfulness”. Det lyder enkelt, nemt og logisk, men det er det ikke altid i praksis, da mange af os oplever, at vores negative tanker er ukontrollerbare og lever sit eget liv. Igennem foredraget vil vi derfor introducere nogle simple øvelser, som kan hjælpe dig til at afkoble dig fra ubehagelige tanker og dermed give dem plads til at ændres. Som tilhører får du derved en fornemmelse af, hvad metakognitiv terapi er, samt en smagsprøve på, hvor grundlæggende anderledes den metakognitive terapi arbejder med psykiske udfordringer.

 

Metakognitiv terapi tilbyder hurtig og effektiv lindring af lidelser som stress, angst, depression, OCD og PTSD baseret på solid forskning. Der opnås oftest imponerende resultater med metoden, men foredraget i sig selv er ikke et quickfix for heling af psykiske lidelser. Foredraget tilbyder derimod en evidensbaseret forklaring på mekanismerne bag psykiske lidelser og giver et bud på, hvordan vi – på en forholdsvis simpel måde – sikrer større mental sundhed, mere arbejdsduelighed og helt generelt forbedrer vores livskvalitet.

 

Så vil du være med, når de demonstrerer øvelser og have adgang til tekniker og redskaber og ny viden, så er foredraget oplagt for dig. Det kan også være, at du har ansvaret for en række medarbejdere eller samarbejdspartnere eller medlemmer, som kunne have glæde af viden om teknikerne, eller du vil være firstmover og tilbyde foredraget, der fortæller om “proof of concept” af den metakognetive terapi, som mange ikke kender endnu, til trods for effekten.

 

Der er stor værdi i at øge det mentale helbred for en bredere skare, og udbrede budskabet om, at vi “bare” skal gøre mindre. Problemet er, hvis ikke vi ved det, eller vi ikke ved, hvordan man gør. Gevinsten er stor blot ved at kende til dette med at gøre mindre, og dermed mulighederne for at høste lavt hængende frugter i form af klientens heling på helt, helt kort sigt.  

 

Metakognitiv terapi er en kun 30 årig gammel metode, der er udviklet af engelske Dr. Adrian Wells. Så kom og vær med, når psykologen og rådgiveren fagligt og muntert fortæller om deres erfaringer i samarbejdet, der er opstået, fordi Hanne slet og ret ikke forstår, hvorfor stort set ingen kender til systemet og effekten af dette, og at det er ubegribeligt, at “vi” ikke i højere grad tager metakognitiv terapi til os, når vores veteraner har det så dårligt, og der uafladeligt er så mange sygemeldte og stressede i Danmark.

 

Foredraget henvender sig til private såvel som til erhverv og til bestyrelser, arbejdspladser, foreninger og mødesteder, hvor der er interesse for viden om mere trivsel og mindre stress. Det kan også være fora, som vil styrke trivslen og fortrænge stress omkring patienter eller tidligere patienter, flygtninge eller traumatiserede personer, og fora hvor fagfolk mangler konkret viden om metakognitiv terapi for at kunne snakke rigtigt med.

 

Foredraget henvender sig til alle, der er interesseret i en genvej for at styre uden om stress og angst og depression og foredraget findes i forskellige versioner rettet mod det aktuelle publikum. Se mere her. Det henvender sig til alle både faglige og private personer og arbejdsgivere, bestyrelser og medlemsfora, som vil vide mere om den effektive metakognitiv terapi, der i disse år bliver udbredt verden over, men som samtidig også kræver mere end to ord med på vejen.

 

Metakognitiv terapi udmærker sig ved udelukkende at være faciliteret af certificerede terapeuter, som alle har taget deres uddannelse i forskellige grader ved grundlæggeren engelske Adrian Wells og norske Hans Nordal. Det er vigtigt, at de terapeuter, som du sidenhen vil søge mere information eller terapi ved findes her https://mct-institute.dk , så du sikrer dig selv den fornødne faglighed. Mange bruger metakognitiv terapi som en del af deres markedsføring uden at have fornøden uddannelse, indsigt eller erfaring, og derfor kan du også se graden af terapeutens certificering. Du kan læse mere om erfaringer omkring metakognitiv terapi på bloggen på www.exitit.dk (som er under udarbejdelse) og samtidig finde vej til nærmeste behandler der.

 

Hanne Kjærskov er rådgiver, foredragsholder og entreprenør. Hanne er uddannet bankrådgiver og har altid arbejdet med salg og rådgivning for andre og for sig selv. I 2008 opfandt hun som firstmover et net baseret auktionshus Get Through Power for sikring af fornøden konkurrenceudsættelse af elektricitet og gas på detailmarkedet til gavn for solide prisnedsættelser og begunstigelse af lavere elregninger for private og erhvervskunder samt offentlige myndigheder. Hun opfandt samtidig en helt ny udbudsmetode, som i dag anvendes i EU indenfor handel med el og gas for sikring af hurtigere kontraktindgåelser, når det offentlige køber ind. En metode som sikrer handlen både sker i realtid og imødekommer fælles krav om udbud og konkurrenceudsættelse. I dag er Hanne blevet en erfaren healer og udvikler hele tiden nye produkter. Hun arbejder med foredragsholdere og rådgiver om deres muligheder og potentialer, og så effektuerer hun det hele, er hands on og sætter strøm til processen.